Samfällighetsföreningen

Samfällighetsföreningens stadgar, mötesprotokoll, m.m. finns publicerade under medlemssidorna och är endast tillgängligt för samfällighetens medlemmar.

Samfällighetsföreningens styrelse består för närvarande av följande personer:

  • Ordförande: Arne Berge, Ritaregränden 4
  • Sekreterare: Ingrid Oredsson, Ritaregränden 3
  • Kassör: Martin Lundqvist, Ritaregränden 15
  • Ledamot: Erik Mölstad, Planvägen 11
  • Ledamot: Anders Lindqvist, Bygglovsgränden 18
  • Suppleant: Anders Blomberg, Ritaregränden 7

Du kan kontakta styrelsen via formuläret här.

Kommentera